Hem     Lean      Utbildning      Litteratur     Medlemmar      Nyhetsbrev    Kontakt
"Vårt syfte är att skapa en samlingsplats för lean-inspirerad verksamhet syftande till livskraftigare företag och organisationer"
Kurs i Lean Product Development 2+2 dagar, i Göteborg och Stockholm

Höstens kurstillfällen är ännu inte bestämda
För information kontakta Lars Holmdahl