Syftet med Lean
Taiichi Ohno (som tillskrivs skapandet av Toyota Production System) strävade efter harmoni i betydelsen krafter i balans. Harmoni mellan marknad och produktionsapparat, harmoni mellan leverantörer och Toyota, mellan Toyota och medarbetare, etc.
    Grunden för Lean i Toyotas tappning är harmoni, att andas i takt med marknaden, etc. Allt annat är bara medel för att uppnå harmoni. Det var därför som Ohno motsatte sig att man skrev ner och kodifierade lean-metoderna och lean-verktygen. För att på så sätt undvika att man fastnade i stelbenta dogmer och procedurer.
        Kiichiro Toyoda (som grundade Toyota Motor) såg målet som ett system, ett perfekt flöde, där ett köp av en Toyota-bil föranledde produktion som om alla delar förbands av en osynlig tråd som drog fram verksamheten.
        Vad driver kaizen, vad är det dragande målet? Hur vet jag att förbättringsförslaget verkligen förbättrar?
        Eftersom det är harmoni med omgivningen som anger riktningen i ett Lean-företag så är allt som stör harmonin slöseri och skall bort medan det som stödjer är värdefullt. Detta är kärnan i vad som drivit Toyota, som jag förstår det.
        Frågan är varför Ohno ville skapa harmoni (i japansk tappning) med kunder, samhälle, etc. Jag menar att svaret ligger i ett gott syfte.
        Sakichi Toyoda som var en oskolad uppfinnare från den japanska landsbygden hade upplevt hur det hårda, enformiga arbetet vid enkla textilmaskiner för en mager lön, bröt ner textilarbetarnas kroppar. Därför gjorde Sakichi vävstolsuppfinningar för att lätta textilarbetarnas bördor, bland annat genom att "separera människan från maskinen".
        Uppfinningarna kommersialiserades i Toyoda Loom som kom att bli ett mycket framgångsrikt företag. Sakichi ansåg också att varje människa någon gång under sitt liv borde genomföra ett stort projekt till nytta för sina medmänniskor.
        Sonen Kiichiro Toyoda som var universitetsutbildad ingenjör och uppfinnare som sin far, använde resurser från Toyoda Loom för att starta Toyota Motor "för att Japan var i behov av en inhemsk bilindustri". I förverkligandet av sin dröm, tog Kiichiro oerhörda risker som hotade hela Toyoda-koncernens existens, och han arbetade så hårt att det förmodligen kostade honom livet. Den 27 mars 1952 avled Kiichiro Toyoda av ett brustet aneurysm i hjärnan och det blev Kiichiros förtrogne, Eiji Toyoda, som fick förverkliga Kiichiros idéer om produktutveckling, produktion och försäljning och göra Toyota till världens största biltillverkare.
        Både far och son Toyoda drevs framför allt av ett ädelt syfte som attraherade skickliga medarbetare. Kanske kan vi också finna något värdefullt i detta.

.
"Vårt syfte är att skapa en samlingsplats för lean-inspirerad verksamhet syftande till livskraftigare företag och organisationer"
Hem     Lean     Utbildning     Litteratur     Medlemmar     Nyhetsbrev     Kontakt
LeanAkademin bildades för att förbinda olika aspekter på Lean, för att samla personer verksamma med att skapa och sprida kunskap om Lean, och för att definiera vad Lean kan vara för nordiska förhållanden.