MailList, Copyright 2000 Scorpion Data
Syftet med Lean
Taiichi Ohno (som tillskrivs skapandet av Toyota Production System) strävade efter harmoni i betydelsen krafter i balans.
   
Harmoni mellan marknad och produktionsapparat, harmoni mellan leverantörer och Toyota, mellan Toyota och medarbetare, etc. Grunden för Lean i Toyotas tappning är harmoni, att andas i takt med marknaden, etc. Allt annat är bara medel för att uppnå harmoni. Det var därför som Ohno motsatte sig att man skrev ner och kodifierade lean-metoderna och lean-verktygen. För att på så sätt undvika att man fastnade i stelbenta dogmer och procedurer.
        Kiichiro Toyoda (som grundade Toyota Motor) såg målet som ett system, ett perfekt flöde, där ett köp av en Toyota-bil föranledde produktion som om alla delar förbands av en osynlig tråd som drog fram verksamheten.
        Vad driver kaizen, vad är det dragande målet? Hur vet jag att förbättringsförslaget verkligen förbättrar? Läs mer
       
       
"Vårt syfte är att skapa en samlingsplats för lean-inspirerad verksamhet syftande till livskraftigare företag och organisationer"
Lean     Utbildning     Litteratur     Medlemmar    Nyhetsbrev    Nätverk    Kontakt
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Skriv in din email-adress i den tomma rutan. Välj om du vill påbörja eller avsluta prenumerationen och klicka på OK.
LeanAkademin bildades för att förbinda olika aspekter på Lean, för att samla personer verksamma med att skapa och sprida kunskap om Lean, och för att definiera vad Lean kan vara för nordiska förhållanden.
Seminarier, kurser & coachning
LeanAkademins uppgift är att skapa och sprida kunskap om Lean i alla dess former. Metoderna för detta kan variera. LeanAkademin kommer därför att anordna seminarier. Vi kommer att förmedla eller anordna utbildningar och vi kommer att engagera olika "gurus" inom området.
Att stödja företag som påbörjat Lean-resan är en av LeanAkademins uppgifter
Updated 2012-12-28
Statistics